Genel Sekreter Yardımcısı

M. Enes UZUN

Genel Sekreter Yardımcısı

enes.uzun@ikc.edu.tr 

Dahili:1050

 

 

Genel Sekreter Yardımcısının Görevleri:

 1. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasında Genel Sekretere yardımcı olmak,
 2. Genel Sekreterin katılamadığı durumlarda Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,
 3. Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe gelen bütün evrakları “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İmza Yetkileri ve Yazışma Kuralları Yönergesine” göre kontrol edip, ilgili birimlere havale edip takibini yapmak. Rektörlüğe gelen “GİZLİ” yazıları Genel Sekreter adına açıp, usulüne uygun olarak kaydını yaptırarak ilgili birimlere havale etmek,
 4. Üniversitemiz KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) yetkilisidir. KEP olarak gelen evrakların alınmasını/gönderilmesini sağlamak,
 5. BİMER kurum cevap onay yetkilisi olarak gelen istek/şikayetlerin yasal cevap verme süresi içinde ve usulüne uygun şekilde cevaplanmasını sağlamak,
 6. Aşağıda belirtilen sorumlu olduğu birimlerin iş ve işlemlerini takip ederek, birimlerin düzenli ve uyumlu işlemesinin sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olmak, 
 7. Sorumlu olduğu birimler:
  1. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Bilgi işlem Daire Başkanlığı
  3. Destek ve Güvenlik Birimi
  4. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  5. Genel Sekreterlik Büro
  6. Hukuk Müşavirliği
  7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  8. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
  9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  10. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  11. Personel Daire Başkanlığı
  12. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  13. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  14. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 8. Rektörün ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevler.

Başa Dön